• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIF?

La Unitat d'Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIF

La Unitat d'Intel·ligència Financera està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIF

La UIF té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

06/11/2014 - Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (mesures restrictives)

A la vista de la recent publicació a la pàgina web de les Nacions Unides d'una llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, s'ha procedit a publicar aquesta llista consolidada a l'apartat mesures restrictives. Segons la informació facilitada per les Nacions Unides, aquesta llista inclouria totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat.

03/11/2014 - Memòria d'Activitats 2013

2013 Memoria PortadaEl dia 3 de novembre del 2014, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2013.

  Memòria (en català) (9 Mb.)

21/10/2014 - Conferència internacional sobre crim organitzat

21102014-opuslex2El cap de la UIF es convidat a participar a la Conferència Internacional sobre "Crim Organitzat" celebrada el 21 d'octubre del 2014 a la facultat jurídica, social i de ciències polítiques de la Universitat de Galati ( Romania), que comptà igualment amb destacats experts en aquesta matèria de Romania i Espanya.

El títol de la seva ponència fou: "El sistema bancari i paradisos fiscals".

29/07/2014 - Aprovació de la Resolució 1/2014, relativa a l'adopció de determinades mesures restrictives

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2014, del 25 de juliol, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a les llistes emeses per determinats comitès de les Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.

25/07/2014 - Nous documents destinats a les entitats operatives del sistema financer.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2014 destinat a totes les entitats operatives del sistema financer andorrà.