• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIF?

La Unitat d'Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIF

La Unitat d'Intel·ligència Financera està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIF

La UIF té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

08/04/2014 - Comunicat oficial de premsa

El 44è Plenary del Moneyval aprova l'informe de seguiment de les evolucions legislatives andorranes

El 44è Plenary del Moneyval celebrat a Estrasburg recentment va aprovar l'informe de seguiment andorrà en relació a les evolucions legislatives que en matèria de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. La sessió plenària es va desenvolupar entre els dies 31 de març i 4 d'abril, mentre que la delegació del Principat d'Andorra estava encapçalada pel cap de la Unitat d'Intel·ligència Financera (UIF), Carles Fiñana.

Fiñana va exposar l'informe de seguiment de les evolucions legislatives desprès que s'hagin transposat a la legislació andorrana no únicament mesures d'acció resultants de l'informe de la 4a avaluació, que va tenir lloc amb aprovació el 8 de març del 2012, sinó també aquelles altres mesures subsegüents a la signatura de l'Acord Monetari.

Per la seva part, el Moneyval va ressaltar la qualitat tècnica de l'informe i l'avenç important realitzat pel Principat, al mateix temps que es va emplaçar el Principat a presentar un nou informe de seguiment el març del 2015 en què es contemplin les noves mesures legislatives previstes d'aprovació interna, actualment en curs.

La presentació de la delegació andorrana que va tenir lloc el 31 de març, va estar seguida per un torn de preguntes i discussió davant de Plenari i va concloure amb l'adopció i per tant aprovació per part del Moneyval de l'informe.

17/02/2014 - Publicació dels nous llistats existents de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

>  Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

>  Llistat consolidat de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

>  Modificacions a la llista de la Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

 

10 i 11/02/2014 - Primeres jornades de la delinqüència econòmica i frau fiscal

1Jornadas DelinEconFrauFiscEl Cap de la UIF participa com a ponent en les primeres jornades de delinqüència econòmica i frau fiscal organitzades per la Direcció General de la Policia -Comissaria Provincial de Lleida- amb una presentació sobre "els centres financers internacionals i el blanqueig de capitals".

21/01/2014 - Publicació de nous llistats i modificacions dels llistats existents de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Dins de la secció de mesures restrictives es troben els llistats actualitzats de les Resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

En virtut d’aquestes Resolucions relatives a individus i entitats associats amb el terrorisme, els països membres han de congelar els actius financers i trencar qualsevol relació comercial amb les persones designades en el llistat adjunt. En cas d'un resultat positiu a la vostra base de dades, informeu a la UIF.

  Llistat consolidat de la Resolució 1267 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

  Persones físiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

  Persones jurídiques modificades entre 1.10.1013 i 31.12.2013

  Resolució 1988 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

En virtut de la recent modificació de la Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides les mesures restrictives queden sense efecte per la persona que figura en el llistat.

  Resolució 1521 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

17/01/2014 - Nou comunicat tècnic relatiu a la llista de tercers països equivalents

De conformitat amb el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 49 ter de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000“la UIF ha de mantenir en la seva pàgina web una llista actualitzada dels estats i territoris que tinguin la condició de país tercer equivalent”, entenent per tal als estats o territoris que imposin requisits equivalents als de l’LCPI.

Es recorda que les mesures de diligència deguda simplificada únicament es poden aplicar a clients que siguin subjectes obligats financers i que això no implica, en cap cas, la inaplicació de mesures de diligència deguda, sinó únicament la possibilitat de reduir-les.

  Comunicat tècnic CT-01/2014 relatiu a la llista de tercers països equivalents (PDF - 164 Kb.)