• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIF?

La Unitat d'Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIF

La Unitat d'Intel·ligència Financera està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIF

La UIF té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

29/07/2014 - Aprovació de la Resolució 1/2014, relativa a l'adopció de determinades mesures restrictives

La Comissió Permanent per a la prevenció i la lluita contra el terrorisme i el seu finançament i la proliferació d’armes de destrucció massiva i el seu finançament, ha aprovat la Resolució 1/2014, del 25 de juliol, per la qual s’acorda la inclusió a la llista de persones i entitats establerta a l’article 68 de l’LCPI, de les persones i entitats que figuren a les llistes emeses per determinats comitès de les Nacions Unides i a les seves eventuals actualitzacions, a fi de l’aplicació de les mesures restrictives escaients.

25/07/2014 - Nous documents destinats a les entitats operatives del sistema financer.

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-04/2014 destinat a totes les entitats operatives del sistema financer andorrà.

18/07/2014 - Nous documents destinats a les entitats bancàries

A l'accés restringit es troben disponibles les notes informatives relatives als informes d'auditoria externa i al posterior complement d'auditoria corresponents a l'exercici 2013.

01/07/2014 - Nou llistat relatiu a països i jurisdiccions classificades com d'alt risc

A l'apartat comunicacions es troba disponible el Comunicat tècnic CT-03/2014 relatiu a la llista actualitzada dels països considerats d'alt risc segons la nota del 27 de juny del 2014 emesa pel GAFI.

  Comunicat tècnic CT-03/2014 GAFI

30/06/2014 - Dies d'horari intensiu de la UIF

Us informem que del 30 de juny del 2014 fins al 12 de setembre del 2014 (ambdues dates incloses), la UIF farà horari intensiu. Per tant, en cas de voler contactar amb la UIF ho feu de les 08:00h fins a les 15:00h.