• 1 980 275
 • 2 980 275
 • 3 980 275
 • 4 980 275
 • 5 980 275
 • UIF

  La Unitat d´Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme

  Més informació
 • Legislació

  Normativa nacional aplicable

  Més informació
 • Subjectes obligats

  Actors principals en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme

  Més informació
 • Publicacions

  Memòries anuals de la UIF, estadístiques, informes d’avaluació del Moneyval, conferencies, ponències i altres publicacions

  Més informació
 • Mesures restrictives

  Indicadors de compliment obligatori emesos pel Consell de Seguretat de les Nacions Unides en matèria de finançament del terrorisme

  Més informació

QUÈ ÉS LA UIF?

La Unitat d'Intel·ligència Financera és un òrgan independent que té per missió impulsar i coordinar les mesures de prevenció del blanqueig i de finançament del terrorisme.

Més informació

ESTRUCTURA DE LA UIF

La Unitat d'Intel·ligència Financera està composta per un total de 8 persones, entre la direcció de l'Unitat, policies, experts jurrídics i financers i el personal d'administració.

Més informació

FUNCIONS DE LA UIF

La UIF té les funcions d’instrucció, de decisió i de proposició:
a.Dirigir i impulsar les activitats de prevenció i de lluita ...

Més informació

ACTUALITAT

22/12/2014 - Activity report 2013

Activity-Report 2013The FIU presents the Annual Report 2013 in english version.

  Activity report (8 Mb.)

01/12/2014 - Nous comunicats tècnics destinats a tots els subjectes obligats financers

A l'accés restringit es troben disponibles els comunicats tècnics relatius a les instruccions que han de seguir els subjectes obligats financers per efectuar l'auditoria externa anual.

28/11/2014 - Nou comunicat tècnic destinat a totes les entitats financeres bancàries

A l'accés restringit es troba disponible el comunicat tècnic CT-05/2014 destinat a totes les entitats financeres bancàries.

06/11/2014 - Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides (mesures restrictives)

A la vista de la recent publicació a la pàgina web de les Nacions Unides d'una llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de Nacions Unides, s'ha procedit a publicar aquesta llista consolidada a l'apartat mesures restrictives. Segons la informació facilitada per les Nacions Unides, aquesta llista inclouria totes les persones i entitats subjectes a sancions imposades pel Consell de Seguretat.

03/11/2014 - Memòria d'Activitats 2013

2013 Memoria PortadaEl dia 3 de novembre del 2014, la UIF presenta públicament la memòria anual d'activitats corresponent a l'exercici 2013.

  Memòria (en català) (9 Mb.)